Niedziela, 24 stycznia 2021. Imieniny Felicji, Roberta, Sławy

OGŁOSZENIE

2020-08-21 15:19:05 (ost. akt: 2020-09-27 04:23:08) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Grupa WM

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,


Numer działki – 1876/4

Powierzchnia działki – 878 m2,

Numer KW – OL1P/00013021/1,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 71.000 zł + 23% podatku VAT

Wadium – 14.000 zł


II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,


Numer działki – 1876/5

Powierzchnia działki – 879 m2,

Numer KW – OL1P/00013021/1,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 71.000 zł + 23% podatku VAT

Wadium – 14.000 zł


III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,


Numer działki – 1876/13

Powierzchnia działki – 855 m2,

Numer KW – OL1P/00013021/1,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 69.000 zł + 23% podatku VAT

Wadium – 13.000 zł


IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,


Numer działki – 1876/18

Powierzchnia działki – 2134 m2,

Numer KW – OL1P/00013021/1,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 170.000 zł + 23% podatku VAT

Wadium – 30.000 zł


V. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,


Numer działki – 1876/19

Powierzchnia działki – 1025 m2,

Numer KW – OL1P/00013021/1,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 82.000 zł + 23% podatku VAT

Wadium – 16.000 zł1. Przetargi odbędą się dnia 23 września 2020 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 9.00.

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt IV o godz. 12.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt V o godz. 13.00

2. Ogłoszenie o przetargach wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip , na stronie Urzędu Miejskiego w Piszu www.pisz.pl

3. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002

0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia

17 września 2020 r.podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium

przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

4.Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać pod nr telefonu 87/4241215 lub 87/7309857.

Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages