Niedziela, 27 września 2020. Imieniny Damiana, Mirabeli, Wincentego

Nadkom. Marcin Karmowski: Spada liczba popełnianych przestępstw

2019-02-09 10:23:03 (ost. akt: 2019-02-09 10:40:52)

Autor zdjęcia: KPP Pisz

W piątek (8 lutego) w piskiej komendzie odbyła się roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, nadkom. Marcina Karmowskiego z podległymi funkcjonariuszami.

W podsumowaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek. W spotkaniu wziął udział również poseł Jerzy Wojciech Małecki, wicestarosta oraz burmistrzowie gmin. W podsumowaniu uczestniczył także prokurator z Prokuratury Rejonowej w Piszu.

Komendant Powiatowy przedstawił pracę policjantów w całym powiecie prezentując dane statyczne obrazujące osiągnięte wyniki. Nadkom. Marcin Karmowski podkreślił, że już od 2015 roku systematycznie spada ilość popełnianych przestępstw, rośnie natomiast ich wykrywalność. Wskaźnik wykrywalności w roku 2018 jest na poziomie 81,2%. Oznacza to, że jest wyższy niż średnia wojewódzka, która kształtuje się na poziomie 75,4%,

Podobnie przedstawiają się wskaźniki jeśli chodzi o przestępczość w tzw. „7 kategoriach przestępstw”, czyli tych najbardziej uciążliwych społecznie takich jak: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, rozbój, uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie, uszkodzenie mienia. Liczba przestępstw stwierdzonych w tej kategorii zmalała z 294 w 2017 roku do 214 w roku 2018. Tutaj także od roku 2015 kształtuje się systematyczny wzrost wykrywalności przy spadku dynamiki, czyli liczby popełnionych przestępstw.

	http://m.wm.pl/2019/02/orig/0000038334-kpp-pisz-odprawa-roczna-6-528325.jpg

Tendencja spadkowa występuje także w kategorii wykroczeń zwłaszcza tych najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. W 2018 odnotowano 212 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, czyli o 24 mniej niż rok wcześniej. Z 428 do 292 spadła liczba wykroczeń przeciwko mieniu, co także jest zadowalające.

http://m.wm.pl/2019/02/orig/0000038334-kpp-pisz-odprawa-roczna-1-528326.jpg

Komendant zwrócił też uwagę na ideę funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 2018 obywatele nanieśli na mapę 413 różnego rodzaju zgłoszeń w powiecie piskim. 228 z nich zostało uznanych za potwierdzone, a 140 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych. Wskaźnik potwierdzalności w naszym powiecie kształtuje się na poziomie 59,08%. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło: ruchu drogowego- 183, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 113; ochrony środowiska- 24, miejsc grupowania się małoletnich – 16, ale naniesionych zostało też 5 zagrożeń w kategorii bezpieczeństwo na obszarach wodnych.

Jeśli zaś chodzi o sytuację na drogach to w roku 2018 policjanci odnotowali 160 przestępstw drogowych, czyli o 9 mniej niż rok wcześniej. Zwiększyła się natomiast liczba kolizji na piskich drogach z 454 do 592. Systematycznie spada liczba wypadków drogowych. W roku 2016 było ich 49, a w roku 2017 – 43, a w minionym roku- 39. Warto zaznaczyć, że w 2018 roku zmalała liczba wypadków śmiertelnych na naszych drogach z 6 w roku 2017 do 3. Zmniejszyła się też liczba rannych z 53 w 2017 do 43 w roku 2018.

Komendant Powiatowy zwrócił uwagę na to, że w minionym roku wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa, czyli kierowali pojazdem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W roku 2018 policjanci zatrzymali 141 nietrzeźwych kierujących, a rok wcześniej – 139.

Nadkom. Marcin Karmowski podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą pracę i wyniki osiągnięte w roku 2018.

Komendant Powiatowy słowa podziękowania złożył także pod adresem przedstawicieli lokalnych samorządów. Podziękował im za wspólne przedsięwzięcia podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu oraz za wsparcie finansowe, jakie piska policja otrzymała w roku 2018. Łączna kwota dofinansowania w minionym roku wyniosła ponad 200 000 złotych.

Pan poseł oraz przedstawiciele lokalnych samorządów złożyli podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego za dotychczasową pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego. Życzyli dalszych sukcesów, a funkcjonariuszom spokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa w trakcie służby.

Prokurator również podziękował policjantom za dotychczasową współpracę. Dodał, że można je było osiągnąć dzięki szybkim działaniom, zaangażowaniu i dobrej współpracy z funkcjonariuszami.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek podsumowując pracę piskich policjantów powiedział, że wyniki osiągnięte przez KPP w Piszu są godne pochwały i świadczą o ciężkiej pracy i zaangażowaniu. Dodał, że taka tendencja utrzymuje się w tej jednostce już od 3 lat i warto to utrzymać. Komendant podziękował za wysiłek i zaangażowanie zarówno ze strony funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. Dodał, że dzięki ciężkiej pracy całej policji aż 86% obywateli w naszym kraju czuje się bezpiecznie, a 93% czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, natomiast 74% obywateli ma zaufanie do policji, co plasuje tę formację na najwyższym miejscu. Jest to miły prezent w roku, w którym przypada setna rocznica istnienia Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podsumował pracę piskich policjantów tymi słowami: „Życzę, abyście w tym roku utrzymali dotychczasowy wysoki poziom i oby na przyszłorocznej odprawie nie brakowało ciepłych słów pod waszym adresem”.

Podziękował także przedstawicielom lokalnego samorządu za bardzo dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa oraz za wsparcie finansowe m.in. w postaci zakupu radiowozów, czy służb ponadnormatywnych. Komendant Wojewódzki dodał, że samorządy z powiatu piskiego słyną z tego, że są hojne.

Odprawa roczna zakończyła się bardzo miłym akcentem. Inspektor Tomasz Klimek uroczyście wręczył akt mianowania Komendantowi Powiatowemu Policji w Piszu, kom. Marcinowi Karmowskiemu na stopień nadkomisarza policji.

KPP PiszPolub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages